Problemer du slipper cr

Robotisering, automatisering, effektivare rutiner och bättre struktur. Ser du möjligheterna som finns för att utveckla ditt företags ekonomiska processer men upplever att det är svårt att komma igång?

Är du rädd för att förbättringsarbete ska kosta mer än det smakar? Outsourcing kan vara lösningen till ditt företags olika utmaningar och problem.

Att outsourca företagets ekonomiska processer, även kallat BPO, kan minska verksamheten kostnaderna samt generera en mer effektiv process. Jag har tittat på några typiska områden där en outsourcing ofta leder till förbättringar.

Vad BETYDER BPO?

BPO står för Business Process Outsourcing och innebär att en extern part tar över hela eller delar av affärsprocesserna, något som är särskilt vanligt inom ekonomi- och löneprocesser. Med en extern part uppnås skalfördelar och det ges bättre förutsättningar för automatisering och smarta lösningar.

Exempel på vanligt förekommande BPO uppdrag:

  • Kund- och leverantörsreskontraprocessen
  • Fakturering och kassahantering
  • Betalningar
  • Månadsbokslut

Så vad kan BPO hjälpa till att lösa?

Ineffektiva rutiner

Om ekonomiavdelningen är ineffektiv och saknar strukturerade samt bra lösningar kommer det inte bara att kosta extra tid och resurser hos ekonomiavdelningen utan det påverkar även kärnverksamheten. Detsamma gäller om det saknas kompentens för att automatisera och effektivisera uppgifter.

Med en BPO-lösning kommer du att få tillgång till den externa samarbetspartnerns expertis och teknik.

OTILLRÄCKLIG teknik

Otillräcklig eller föråldrad programvara samt teknisk lösning kan vara en viktig anledning till ineffektivt arbete. En av orsakerna till att företag inte har genomfört nödvändiga uppgraderingar är vanligtvis en resurs och/eller ekonomisk fråga.

Att hålla sig uppdaterad med tekniska lösningar kräver både tid och pengar. Dessutom krävs det att din personal ha tillräcklig kompentens i hur nya tekniska lösningar fungerar för att kunna använda dessa på optimalt sätt.

En bra outsourcingpartner ser till att du håller dig uppdaterad inom utvecklingen gällande nya tekniska lösningar och andra möjligheter.

Vill du läsa mer om outsourcing, ladda ner vår guide: Vad krävs av Dig vid outsourcing av ekonomi- och löneprocesser?

BRIST PÅ DOKUMENTATION OCH STANDARDISERADE PROCESSER

Det är inte ovanligt att det saknas dokumenterade rutiner hos företags ekonomi- och löneavdelningar. När personal lämnar företaget finns det risk att även kunskap går förlorad. Konsekvensen blir ofta att onödig tid måste läggas på att leta efter information om hur arbetsuppgifter skall utföras.

Vid outsourcing dokumenteras alltid arbetsrutiner och vid förändring i rutin uppdateras de löpande. Outsourcingpartnern följer självklart även era interna policys samt rutiner och de kan även hjälpa till att säkerställa att ni internt efterlever era policys.

rESURSUTMANINGAR

Att situationen gällande arbetsbelastning varierar inom en ekonomi- eller löneavdelning hör till vardagen. Som ledare vill man säkra tillräckligt många personer för att klara topparna i arbetsbelastningen men det påverkar självklart driftskostnaderna. Vissa företag ser helst att driftkostnader ligger på ett minimum och håller därmed nere personalstyrkan på avdelningen. Detta medför en ökad sårbarhet vid sjukdom, semestertider eller om någon slutar.

Den utmaning som företag har vid bemanning av toppar och dalar, minskar vid outsourcing. Det ligger istället på outsourcingpartnern att ansvara för en stabil bemanning som följer era behov.

Läs också vår blogg om: Kriterier för att välja rätt partner vid outsourcing

effektivitet, teknIK OCH kapaCITET

Sammanfattningsvis kan BPO hjälpa till att lösa:

  • Effektivitet
  • Teknik och kompetens
  • Dokumenterade rutiner och struktur
  • Stabil bemanning

Problemen löser sig dock inte över en natt och det krävs ett bra samarbete mellan dig och outsourcingpartnern.

Läs gärna mer om vad du behöver göra vid en outsourcing i vår guide.

New call-to-action