blog - 7 things to consider when procuring an RPA solutionVälj rätt partner

Om du väljer en partner med omsorg, kan Ni fokusera på att få en snabbare avkastning på Er investering och kan koncentrera Er på att hitta nya processer att automatisera.

En viktig egenskap för Er framtida automatiseringspartner, är deras förståelse för just era processer. Ju mer insatt Er partner är, desto bättre och innovativa lösningar för att designa just Era processer.

Er partner ska kunna samarbeta bra med Era medarbetare i arbetet med ska dom olika automationerna, och detta är en bra anledning till att välja en partner som har processförståelse och inte bara har de tekniska kunskaper som behövs.

Den partner Ni väljer ska kunna hjälpa Er med allt ifrån nyckelfärdiga lösningar, analysera processer, bygga robotscripten och hjälpa till att höja kunskapen hos er egen personal.

Plattform

Er RPA-partner ska kunna erbjuda en plattform och robotprogramvara som är kompatibel med Ert företags IT-arkitektur och de olika system Ni arbetar i.

Vi rekommenderar en öppen plattform, såsom UiPath, som är lätt att integrera med andra lösningar,.

Några exempel på färdiga integrationer som UiPath erbjuder, är BPM (Bizagi, K2, Bonitasoft, Appian), OCR (Google, Microsoft, ABBYY, Ephesoft), Google Suite, Image Analysis (Google, Microsoft, Amazon), Node-Red, Microsoft Office Suite, Slack, CyberArk, Microsoft Azure, ServiceNow och Active Directory.

Flexibla uppsättningar

Om Ert företag väljer en partner som bara erbjuder lokalt installerad programvara och Ni senare istället vill ha en molnlösning, kan det innebära att Er robot-satsning drabbas av förseningar.

Leta efter en partner som erbjuder flera alternativ till uppsättningar; lokalt, i molnet och hybrider. Lösningen ska bygga på en teknologi som fungerar tillsammans med alla Era applikationer och system. Den ska ha ett gränssnitt där en stor del kan arbetat kan göras utan programmeringskunskaper, inte vara disruptiv, inte kunna göra någon skada och vara lätt att få på plats.

Datasäkerhet

Ni behöver i det dagliga följa ett antal regelverk och vara skyddade mot olika typer av hot. Välj en partner som erbjuder en robotprogramvara med en aktivitetslogg. Då har Ni sedan tillgång till alla transaktioner och historik runt det roboten har gjort, och en logg behöver Ni också ha på plats inför Er revision.

Välj en plattform som stödjer en företagsklassificerad säkerhetsgrad, till exempel via en ISO-certifiering, och där identifiering sker genom flerfaktorsautentisering.

Snabb implementering

Er partner ska vara ett stöd för Er att snabbare uppnå de mål Ni har satt upp för Er automatiserings-resa.

Lösningen ska gå snabbt att driftsätta, en effektiv metodik och samarbetsmodell för att skapa de olika robot-scripten ska finnas och partnern ska kunna erbjuda Er den kapacitet som krävs för att allt snabbt ska kunna komma på plats.

En partner med en flexibel och skalbar plattform och programvara och rätt kompetens tillgänglig för er när Ni behöver den, kommer att vara viktiga framgångsfaktorer för såväl pilotprojekt som att bygga en pipeline för Er kontinuerliga utveckling av nya automationer.

Extern support

De flesta företagen väljer att samarbeta med en partner, då man saknar kunskaper internt och därför behöver goda råd och kompetens utifrån. Det handlar ofta om att kunna tillhandahålla nyckelfärdiga lösningar och att utveckla själva robotautomationerna men också att hjälpa företaget att utveckla egen kompetens inom området. Ganska få företag planerar att implementera RPA utom någon extern hjälp.

Underhåll

En robot som plötsligt slutar att arbeta gör att produktiviteten omedelbart sjunker och motverkar själva syftet med automationen. Fundera över hur kritiska Era processer är, när de behöver köras och Era behov av SLA. En process som involverar ett mänskligt godkännande behöver till exempel ett kortare SLA än en nattlig körning för att synkronisera masterdata. Om Ni har behov av en partner som erbjuder underhåll som en del av tjänsten, se till att deras erbjudande motsvarar Era faktiska behov.

Rätt partner kommer att hjälpa Ert företag att göra affärer på ett mer effektivt och kostnadseffektivt sätt. Lycka till!

Download free eGuide