Företag strävar ständigt efter att utveckla och modernisera sin verksamhet så att produktionen ska fungera så optimalt som möjligt. Dock ser vi att de mer traditionella arbetsuppgifterna, inom administration och ekonomi, ofta hamnar efter i förbättringsarbetet och hos många företag fortlöper arbetet manuellt.