businessmen-world-map-glass-concept-utc-2

Att inte ha rätt affärssystem skulle kunna innebära att ni inte får det optimala systemstöd ni behöver för er internationella tillväxt. 

Att snabbt få fram tillförlitliga och aktuella siffor för hela er verksamhet, oberoende land, är avgörande.

Vad bör du tänka på när du ser över ert systembehov? Är ert företags målbild internationell tillväxt, är mitt svar enkelt, kan affärssystemet hantera de länder ni planerar att expandera till? Självklart måste affärssystemet då även kunna hantera många valutor.

Strävar ni mot tillväxt så är även skalbarhet, både gällande system och avtal, viktigt att ta upp med systemleverantören. Detta då prissättning kan variera beroende av volym, antalet länder och övrigt nyttjande av systemet. Säkerställ att ni inte fastnar med ett avtal som ger er onödiga kostnader om inte tillväxten går i lika snabb takt som ni önskat.

Det är även viktigt att affärssystemet har en bra koncernstruktur och att möjligheten till konsolidering finns inkluderat, så att inga sidosystem eller manuell handpåläggning behövs. Personligen vill jag kunna följa upp på många nivåer så för mig är det inte bara koncernstrukturen som är viktig utan även att jag kan följa upp per land, affärsområde, bolag, produkt mm.

För mig är systemet ett verktyg som ska förenkla min vardag och enkelt ge mig 100% kontroll.

*****

För att underlätta för dig när du träffar nya potentiella systempartners, har vi ställt samman en lista med frågor som kan vara bra att ta upp med den tänkta leverantören:

1. Hur många kunder har ni i samma bransch som vi?
2. Är systemet skalbart och kan användas i flera länder?
3. Har jag tillgång till realtidsdata oavsett vart jag befinner mig?
4. Har jag tillgång till systemet oavsett enhet – dator, surfplatta eller telefon?
5. Stödjer systemet hantering av flera valutor?
6. Erbjuder ni automatisk valutahantering för att säkerställa att aktuella valutor alltid är uppdaterade?
7. Kan rapportering göras i olika valutor utan manuell hantering?
8. Finns det möjlighet att bygga upp koncernstrukturer för rapportering och uppföljning med rapporter i gemensam valuta?
9. Stödjer systemet automatiserad flerbolagshantering?
10. Stödjer systemet konsolidering av koncern med eliminering för internhandel?
11. Hanterar systemet flera språk?
12. Kan jag själv som användare sätta upp ett nytt bolag i ett nytt land utan att vara beroende av konsultstöd?

*****

För mig är det extra viktigt att jag alltid har tillgång till färska siffor, att ha tillgång till ett webbaserat affärssystem som ger mig och verksamheten möjlighet att ta snabba och korrekta beslut i en värld som snurrar fortare och fortare.

På NORIAN har vi ett samarbete med systemleverantören Xledger. Ett system som jag ser uppfyller många av mina önskemål bland annat när det gäller koncernrapportering och internationell tillväxt. Läsa gärna mer om Xledger och vad systemet kan erbjuda här.

Står ni inför ett systembyte, passa då gärna på att även läsa vår guide: ”När är det dags att byta affärssystem”.

New call-to-action