laptop-excited-women-or-team-celebrate-good-onlin-2023-03-08-18-46-02-utc- 1000x563 px

I en lågkonjunktur gäller det att ha koll på företagets kostnader och pengaflödena men också att minimera tid för allt administrativt arbete. Jag anser att företag inte har råd att fokusera inåt eller slösa tid på internt administrativt arbete utan istället måste fokus vara utåt, mot kunderna och mot framtiden.

Det finns två grundläggande funktioner inom företaget som alltid måste fungera:

•    Löneprocessen - Medarbetaren måste få sin lön i tid och den måste vara rätt. 
•    Redovisningen - Företagets ledning måste ha aktuella och korrekta siffror där de kan följa företagets utveckling och planera för framtiden. 

För att vända blicken och fokus externt, ser jag stor vinning med att välja outsourcinglösning för just dessa två viktiga funktioner.  

Tid måste frigöras för rätt fokus men varför välja att outsourca de två funktioner som är så pass viktiga för företaget?  

Eftersom dessa funktioner styrs av lagar som till stor del reglerar arbetets utförande ser jag att de är enkla funktioner att outsourca. Det är även enkelt att avgränsa arbetet från kärnverksamheten vilket innebär att det är lättare att avtala vilka uppgifter som ska stanna kvar ”inhouse” och vilka som skall lämnas över till outsourcingpartnern.

 

Internt eller externt fokus mot framtiden.

Vart vi än vänder oss så blir vi matade med nyheter om det allt tuffare läget i Sverige och omvärlden. Inflation, lågkonjunktur och en ökande arbetslöshet är nyheter som tas upp vid nästan varje nyhetssändning.

I dagens tuffare situation är det viktigt för företag att ha fokus på rätt saker. Ett måste är att minska det interna fokuset för att inte slösa tid och tappa fart framåt. Risken med att lägga för stort fokus internt är att konkurrenterna tar över och att ni förlorar marknadsandelar. 

Vågar ni välja fel fokus inför framtiden? 

Det är alltid viktigt att ha rätt fokus men i tuffare tider blir det så mycket viktigare att bestämma sig för vilket fokus företaget skall ha. Jag möter företag som vill passa på att gasa mot tillväxt och därför nu valt att fullt ut fokusera externt medan andra företag väljer att arbeta mer internt för att ”mota Olle i grind”. 

Kom ihåg att säkerställa att ni har en korrekt bild över hur er aktuella verksamhet ser ut – var har ni era styrkor och svagheter? 

Agera, gör en marknadsanalys och jämför med konkurrenterna. Sätt upp en tydlig målbild – ska ni ta marknadsandelar eller ska ert fokus ligga på att överleva? 

Väljer ni externt fokus och tillväxt så ser vi att företag som tänker långsiktigt och som är redo för en ”bumpy road” oftast är de som kommer ut som vinnare. Så ha mod, tålamod, stark tilltro och en stor portion av envishet!

Glöm inte heller att fortsätta ha koll på konkurrenterna med mål om att vara mer kreativa och snabbfotade än de är.

 

Glöm inte era nuvarande kunder.

Kundvård är alltid viktigt men i och med tuffare tider så är det än viktigare att lyssna på era kunder. Hur ser deras situation ut? Finns det något ni kan göra för att hjälpa kunderna ytterligare?

En sak kan vi alla vara säkra på och det är att konkurrenterna kommer att uppvakta era nuvarande kunder och komma med attraktiva erbjudanden för att locka dem till sig. 

Säkerställ att ni, tillsammans med era kunder, arbetar framåt mot mål och med gemensam ”roadmap” och därmed ökar ni chansen att behålla era nöjda kunder.

 

Trygga företagets framtid och öka det externa fokuset för att komma ut segrande!

 

***

 

Ser ni att tillväxt med fokus på kärnverksamhet är vägen för er?

Välj då outsourcing och säkra de viktiga ekonomi- och lönefunktionerna medan ni fortsätter att vara konkurrenskraftiga på marknaden och fokuserar på framtiden. 

Läs gärna om varför Outsourcing + NORIAN = Sant och vad vi kan erbjuda.

 

New call-to-action