running-track-numbers-2021-08-29Det är nu det sker! Är du redo?

Sverige lämnar sakta men säkert Bankgirocentralen för att gå över till den nya nordiska betalningsplattformen.

Känner du att du har koll på vad det innebär? Det är viktigt att du har koll på när ditt företags bank går över till det nya formatet för annars kan ni som företag få problem med att betala medarbetarnas löner och era leverantörer.

P27 är namnet på själva projektet men det, i sig, ger kanske inte en klar bild över vad projektet faktiskt innebär. Med en förklaring av själva namnet är det dock lättare att förstå. Namnet kommer från ett mål om att förbättra betalningarna för Nordens 27 miljoner invånare.

Företaget P27 är dessutom den nya ägaren till Bankgirot. Ägarna till företaget P27 är Danske Bank, Handelsbanken, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

Låt oss titta lite närmare på vad detta kommer att innebära framöver.

 

Varför ska vi överge bankgiro och format såsom LB, KI och BGMax?

Utgångspunkten är att bankerna tillsammans skapar en nordisk standard som bygger på formatet  ISO 20022 och därmed kommer att ersätta Bankgirosystemet och Dataclearingen. Alla företag skall framöver istället skicka sina betalfiler direkt till respektive bank.

Projektets ambition är att skapa världens första digitala plattform där det är möjligt för såväl företag som privatpersoner att genomföra realtidsbetalningar i flera olika valutor, inom och över landsgränser.

Med en modern infrastruktur, byggd på internationell standard, anser man att betalningar inom Norden kommer att bli effektivare, mer transparanta och säkrare samt minska risken för bedrägeri. Att det dessutom kan förbättra möjligheterna till teknisk innovation och nya kunderbjudanden är ett extra plus.

Kort och gott – den nya harmoniserade lösningen kommer att göra betalningsflödena säkrare och enklare, både för företag och privatpersoner!

 

När händer det?

P27 projektet kommer att löpa under flera år och har delats upp i etapper. Den första etappen sker mellan 2022-2024 och den handlar om betalningar i SEK inom Sverige. För denna del i projektet, ansvarar varje bank för sin respektive tidplan och kommunicerar den till sina kunder. Här följer en sammanställning av den övergripande planen för de stora bankerna:

Vilket är det nya formatet?

Det nya formatet är baserat på samma standard som används inom Europa och den europeiska betaltypen SEPA.

P27 har en standardversion och den är baserad på en ISO-standard som heter ISO20022. Respektive bank kan dock, tyvärr, själva skapa egna versioner av denna standard så det är ytterst viktigt att ha koll på din banks version.

Det nya formatet kommer att vara i XML och inte i det textfilsformat som vi idag skickar till Bankgirot.

 

Vad kan jag behöva tänkta på?

Förutom att hålla dig uppdaterad om när ditt företags bank går över till det nya formatet så behöver du säkerställa att ert affärssystem och lönesystem kan ställa om nuvarande format så att ni kommer att ha rätt information och format i era bankfiler.

Säkerställ med din systemleverantör att systemet är P27-kompatibelt!

 

Något som kommer att förändras med bytet till ISO 20022 är hanteringen av kreditfakturor. Ett betalningsuppdrag måste ha ett positivt belopp, vilket innebär att en kreditfaktura inte längre kan skickas för bevakning via filformatet. Kreditfakturor kan fortfarande utgöra en del av en betalning men bevakning och avräkning måste hanteras i det egna affärssystemet. Om en kreditfaktura ingår i en betalningsfil får den inte resultera i att summan, till leverantören, blir noll eller negativt.


Övergången till P27 leder till många positiva effekter, så som förenklade betalningar, ökade möjligheter till teknisk utveckling och inte minst, minskad risk för bedrägeri.

Gör dig själv en tjänst, vänta inte på att banken tar kontakt med dig utan börja redan nu att förbereda för förändringen.

New call-to-action