teamwork-business-concept-close-up-view-of-group-o

Jag anser att om du vill lyckas så behöver du omge dig med rätt människor, för med rätt människor så kan du skapa ett lyckat samarbete. 

Förutom människorna är samsyn på vikten av proaktivitet en betydelsefull ingrediens i partnerskapet.

 

Proaktivitet = Initiativ till att förbättra och förändra

Vår vardag består av snabba förändringar och det ställer krav på organisationer att vara förändringsbenägna. Om vi vill hänga med och ligga i framkant behöver vi vara proaktiva. Vid val av affärspartner blir även samsynen på proaktivitetsnivån en viktig parameter.

Proaktivitet har stor betydelse eftersom det skapar förändring och i partnerskapet är förmågan till förändring och anpassning, mycket viktig. Vem vill stanna i ett samarbete som står och stampar utan minsta utveckling?

 

Gemensam målbild – ett måste för att styra i rätt riktning

Först och främst behövs en tydlig målbild och strategi för partnerna att styra mot. För mig är man i ett äkta partnerskap mån om att lyfta varandra till nya höjder och därför behöver vi våga utmana och ifrågasätta.

På NORIAN påtalar vi alltid vikten av helheten. Är processen optimal från början till slut?

Tänk både stort och smått - viktigast är att tänka effektivt och smart!

Personligen skulle jag inte vilja sitta i ett partnerskap där min partner ser möjlighet till smartare arbetssätt men inte lyfter det till mig. Det är inte, för mig, ett äkta partnerskap.

 

Vad dödar proaktiviteten?

Att hitta smartare och effektivare arbetssätt är svårt att uppnå om viljan till förändring saknas. Om en proaktiv person, om och om igen, möts av en icke förändringsbenägen person så ebbar energi och vilja ut.

I en proaktiv miljö behöver det även finnas utrymme för att få göra misstag. Ibland kan ”hängslen och livrem-filosofin” dra ner på viljan till proaktivitet då den minskar lusten att våga. Ofta behövs mod för att våga förändra!

Även rädsla för hur misstag tas emot kan minska proaktiviteten. Ingen är perfekt och det sker mänskliga misstag. Det som är viktigt, är vad man gör med misstaget, dvs ta lärdom och utnyttja misstaget till förbättring.

Så ge utrymme i partnerskapet. Med acceptans för att göra misstag kommer kreativiteten att flöda.

 

Proaktivitet kräver rätt inställning

Affärsmässiga partnerskap ska vara värdeskapande och helst kostnadseffektiva.

Det tar dock tid att vara proaktiv, så kväv inte proaktiviteten med att ha för höga förväntningar på att vinsten ska komma omgående. Med ett effektivt samarbete kommer vinningen att bli större om det ges utrymme.

Välj den, för er, rätta partnern.

Öppna upp för ett ödmjukt samarbete och uppskatta vinsterna som kommer med ett proaktivt samarbete!

 

New call-to-action