Beste leverandør cr

När Ni som företag ska välja en partner för outsourcing av ekonomi- och lönetjänster finns det några avgörande faktorer att tänka på.

Som chef, kommer Du ha ett flertal interna möten med involverade personer för att diskutera och utvärdera om en outsourcing av ekonomi- och/eller lönetjänst är rätt för Er. Många inom Din organisation kommer att ha åsikter och argument, både före och emot outsourcing, under den utvärderande processen. När Ni, som företag, landat i att en outsourcing ska genomföras kommer Ni till valet av leverantör.

Här följer, i min mening, de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till:

Kostnadseffektivitet

För många som väljer att outsourca delar av sin verksamhet är kostnadseffektivitet ett av de viktigaste målen. För att kunna erbjuda ett bra pris, har vissa leverantörer produktion i länder där personal- samt driftskostnader är lägre än i Sverige.

Generaliserar vi kan man anta att kostnaden blir lägre ju längre från Sveriges gräns som arbetet utförs men att detta avstånd även kan medföra en ineffektivitet gällande tidsaspekt och ökade kulturella skillnader som bidrar till missförstånd.

Vid valet av leverantör bör man därför överväga vad som är viktigt för Ert företag.

Kvalitet

Hanteringen av ett företags ekonomi och lön är viktiga områden och kravet på kvalitet är hög.

Förutom hög kompetens och att följa lagar och regler, finns det en tydlig vinning i att nyttja smart teknik och standardisera processer för ökad trygghet.

En trygg outsourcingpartner har ett väl implementerat kvalitetsledningssystem och arbetar därefter.

På NORIAN är detta kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001:2015 och vi arbetar med ISO-certifiering för flera av våra länder.

Självklart följer och arbetar NORIAN efter General Data Protection Regulation (GDPR).

Teknologi

Användning av smart teknik är viktigt för både kvalitet och pris, då manuellt arbete ökar risken för mänskliga misstag. En outsourcingpartner som behärskar automatisering har verktyg för att säkerställa en stabil kvalitet. Mindre mängd manuellt arbete resulterar även i att bemanningsbehovet minskar och så även kostnaden.

De senaste åren har vi sett en ökning av automatisering inom redovisning samt lön och utvecklingen fortsätter att gå framåt. Nu gäller det för företag att ha viljan att följa med i utvecklingen, annars är risken stor att Ni hamnar efter.

Inom NORIAN har vi länge arbetat med automation och mjukvarurobotar.

Är Ert företag redo för den digitala medarbetaren?

Kompetens

Kunskap är en färskvara!

Lagar och regler ändrar sig ständigt och företag behöver lägga tid och pengar på att personalen ska bibehålla den rätta kunskapsnivån. Med den tekniska utvecklingen som sker idag är det även viktigt att outsourcingpartnerns medarbetare har kompetens och modet för att utmana och utveckla nuvarande processer och lösningar.

På NORIAN är vår personal den viktigaste tillgången! Vi investerar kontinuerligt i att utveckla våra medarbetare, bland annat via vår NORIAN Academy.

Samspel

Som Du ser hör alla dessa aspekter ihop med varandra.

Kompetens och teknik bidrar till hög och stabil kvalitet. Nearshoring och hög kompetens bidrar till lägre kostnader utan att göra avkall på kvalitet. Smart teknik och ett driv bidrar till att ständigt förbättra processer och därmed hålla ner kostnadsnivån.

Samspelet och balansen mellan dessa aspekter tillsammans med hur outsourcingpartnern prioriterar, deras företagskultur och värderingar är viktiga parametrar i Ert val av samarbetspartner.

Den, för Er, bästa outsourcingpartnern är den som värderar som Ni.

New call-to-action