- Med NORIAN som partner har Norsk Gjenvinning uppnått bättre kvalitet och fått en effektivare hantering av ekonomi- och redovisningsprocesserna, detta med hjälp av ny teknik och tillgång till expertis som tidigare inte var tillgängligt, säger finansdirektör Paal Skoe.